نگاهی دیگر به داستان رستم و سهراب

متأسفانه به سبب برخی گرفتاریهای شخصی که بیش از یک ماه به طول انجامید،  نتوانستم وبگاه خود را روزآمد کنم. از همین فرصت استفاده می کنم و با اینکه نوروز سپری شده است، فرا رسیدن سال نو را به همۀ دوستانی که این وبگاه را می بینند و نوشته های آن را می خوانند، تبریک می گویم و امیدوارم که هماره تندرست و سربلند و پیروز باشند. به تازگی جلد سوم دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (زیر نظر اسماعیل سعادت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی) منتشر شده که مدخل رستم و سهراب را نگارندۀ این سطور نوشته است. متن اصلی این جستار که مفصل تر از متن چاپ شده است، تقدیم می شود.
ادامه مطلب ...