نگاهی به فرهنگهای شاهنامه از آغاز تا امروز

نگاهی به فرهنگهای شاهنامه از آغاز تا امروز
ابوالفضل خطیبی
لطفاً برای مشاهدۀ فایل pdf این مقاله بر نشانی زیر کلیک فرمایید:

2 نظر :: نگاهی به فرهنگهای شاهنامه از آغاز تا امروز

  1. با درود
    در فرهنگ سانسکریت اسامی گو و طلخند را به ترتیب می توان فاتح و مغلوب معنی کرد و اسامی مای و جمهور را به ترتیب به معنی دانا و مرموز بنابراین احتمال تاریخی بودن این افراد بسیار کم است.

  2. فراموش کردم که بگویم سندلی معنی مرکز سند(= هند اصلی) را میدهد